تازه نوشته ام داغ بخوانید

یک تلنگر مهم برای جلوگیری از خودخوری

قبل از اینکه بخواهیم از کار و رفتارهای گذشته‌مان پشیمان شویم و نسبت به آنها شب و روز خودخوری کنیم، باید ببینیم در آن زمان، راجع به آن قضیه

هایکو

کریستال‌های شکسته روی برگ سبز صبح زمستان ✍️بهارە عبدی

عکس نوشته

و برف آخرین واژه‌ای بود که از دهان خدا بر زمین بارید و آرام آدام آب شد ✍️بهاره عبدی

شعر “رفتن”

گفتی برو برو یادت باشد، دل من را بردی بردی اما نگهش دار کنارت به تو گفتم دل من راضی نیست که تو باشی تنها گفتی اما برو، این

بخشی از رمانی که هنوز ننوشته‌ام!

آدم نصفه و نیمه‌ای هستم. انگار نافم را از وسط بریده‌اند.‌ نه یک سانت آن‌ورتر نه یک سانت این‌ورتر. اصلن خداوند من را وسط آفرید. باید اسمم را وسطه