تازه نوشته ام داغ بخوانید

داستانک

بعد از مدت‌ها دوری، دلم برایش تنگ شده بود. دوست داشتم ببینمش. سلام که دادم، رویش را برگرداند و محلم نگذاشت. سعی کردم از دلش دربیاورم. صورتم را همان

یادداشت روزانه ۶

آدم‌ها را دوست دارم. درواقع ارتباط با آنها را دوست دارم. دوست دارم با بودن در کنارشان، دنیا را برای خودم قابل تحمل‌تر کنم. از نظر من، آدم‌ها هر