تازه نوشته ام داغ بخوانید

لحظه‌ی حال

لحظه‌ی حال اکنونی که، همیشه چوبش را می‌خورم می‌گذرد، لباس گذشته را می‌پوشد و بر تمام ثانیه‌های ساعتم، دلتنگی را می‌چکاند! ✍️بهاره عبدی

عکس نوشته «طبیعت»

تنها طبیعت می‌داند چه می‌گویم و این هنوز جای شکرش باقیست! ✍️بهاره عبدی

بخشی از سخنان یک نویسنده به من

یادت باشد، این قدمِ اول، از یک سفر طولانیست. تو باید بنویسی و بنویسی. نوشتن هم مانند هر کاری، نیاز به تمرین و استمرار دارد. نویسندگی‌ هم رشد می‌کند.